เรื่องราว ของอริญดา

“อริญดา” คือหนึ่งในแขนงธุรกิจของผู้ก่อตั้งที่มีใจรักในธุรกิจบริการ มีความถนัดใน
การเติมเต็มความต้องการของลูกค้า ธุรกิจทุกชนิดของเราจึงเปี่ยมไปด้วยพลังแห่ง
การเอาใจใส่ “อริญดา” ก็ไม่ต่างกัน ด้วยความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการ
ของคนในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของเราจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากความต้องการแก้ปัญหา
และเติมความสุขให้กับทุกๆคน

“คุณไม่จำเป็นต้องสวยงาม รำ่รวย หรือดีเลิศ เพื่อจะสร้างความแตกต่างในชีวิตให้ใครสักคน แต่สิ่งหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องมีก็คือ… ความใส่ใจ”

Arinda

แนวคิด ของอริญดา

เริ่มต้นจากลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้พัฒนาให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกๆคน แต่ถูกสร้างสรรค์ให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะด้าน เพราะอริญดาเลือกที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ และความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าอย่างดีที่สุด ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยคุณประโยชน์ และมีความปลอดภัยไร้ผลข้างเคียง